O nama

O nama

O Ljajićima

Ljajići su najstariji stanovnici Rugove, a Klimente su po poreklu. Ljajića ima u Sandžaku, od Rožaja, do Golije. Najviše ih je bilo na Pešteri, sa centrom u Dugoj Poljani. Tamo su doseljeni početkom 18. veka. U Dugopoljskoj ćefilemi (dokument o jemčenju) iz 1767. godine pominje se mnogo Ljajića u Dugoj Poljani.

Pominje se i Mehmed Mustafa Ljajić iz Plunca kod Rožaja, koji je trgovao stokom u Bosni. Tako je jedne prilike, pred rat 1876. godine, uputio 500 ovaca za Bosnu, ali je tada nastupio pomor u stoci tako da se vratio samo sa kobilom i zvonom.

Sa Pešteri su počeli dosta rano da se raseljavaju za Novi Pazar. Za njih je Novi Pazar bio veliki trgovački i zanatski centar, vrlo primamljiv. Za njega su Pešterci govorili „Naše su naćvi u Pazaru“, jer se u njemu lakše dolazilo do sredstav za život. Mnogi od njih su promenili prezime. Neke porodice Ljajiće su tokom vremena stekli veliki ugled u gradu i bile uvažene kod turskih vlasti, a poznat je bio Adem-paša Ljajić (sredina 19. veka).

Ljajiići se kasnije raseljavaju za Tursku i Bugarsku. Izgleda da su izbeglice iz Novog Pazara i Duge Poljane formirale dva susedna naselja u Bugarskoj kojima su dali imena Novi Pazar i Duga Poljana, na putu Varna-Trnovo.

Verovatno iz ekonomskih razloga posle 1960. godine Ljajići se dosta raseljavaju po čitavom svetu, pa ih danas ima na svim kontinentima.