Skup u Novom Pazaru, 2015. godine

Skup u Novom Pazaru, 2015. godine

Prvi skup Bratstva Ljajića

Prvi skup Bratstva Ljajića održan je u subotu, 3. decembra 2015. godine na Pazarištu u Novom Pazaru. Skupu je prisustvovalo oko dve stotine predstvanika ovog plemena, koje prema raspoloživim podacima, naseljava prostore Sandžaka od pre tri stotine godina. Tu su bili i Ljajići iz Istanbula, Rugove, Rožaja, Sarajeva, Beograda i drugih mesta. Među njima i ministar u Vladi Srbije Rasim Ljajić, i pomoćnik ministra rada u Vladi Crne Gore, Esad Ljajić Plunac.

Sve prisutne, ali i Ljajiće koji su Bratstvu dali podršku, a nisu mogli da dođu, pozdravio je predsednik Inicijativnog odbora Bratstva Ljajića, Sead Ljajić. On je rekao da je namera da skup preraste u tradicionalno okupljanje Ljajića i da se održava svake godine u avgustu, preciznije, da to bude druga subota avgusta. Naredne godine Bratsvo Ljajića, kako je dogovoreno, sastaće se u Dugoj Poljani, a petogodišnjica Bratstva biće obeležena skupom u Rugovi.

„Danas smo se okupili da se bolje upoznamo, razmenimo mišljenja, vidimo gde smo, gde živimo i radimo“, istakao je u svom obraćanju, član Inicijativnog odbora Bratstva, Izet Ljajić. Govoreći o istorijatu Ljajića, on se pozvao na knjigu dr Ejupa Mušovića „Etnički proces i etnička struktura stanovništva Novog Pazara“, u kojoj su navedene značajne informacije o Ljajićima. U cilju daljeg istraživanja ove loze, Izet je pozvao sve koji imaju neke podatke i saznanja, da ih dostave Inicijativnom odboru Bratstva, koje će formirati Radnu grupu za istraživanje porekla Ljajića. „Na taj način daćemo značajan doprinos za bolji život svih Ljajića u budućnosti“, kazao je Izet Ljajić. „Možda neko može proceniti da je nezahvalno da govorimo o nama samima“, dodao je Izet, „ali ja sa zadovoljstvom naglašavam činjenicu da se radi o jednom radnom, poštenom i dosta uticajnom plemenu“.

Hadži Rahman Ljajić iz Rugove je istakao da je ovo početak zajedništva Ljajića i da svaki Ljajić treba da je ponosan na svoje pleme.“Nikada u svom životu nisam bio srećniji nego sad u ovome trenutku kada je naša svijest proradila; svijest da mi znamo gde smo, ko smo i zašto smo postojali. Mislim da su ovi ljudi koji su ovo organizovali završili jedan vid hadža“, kazao je hadži Rahman i naglasio da ovakvi skupovi trebaju da se održavaju sve dok postoji i jedan Ljajić. On  za ovu priliku ispričao i nekoliko zanimljivih predanja o Ljajićima. Između ostalog, govorio je o Zuku Ljajiću, koji je sa svojih pet sinova doselio u Novi Pazar, a čije ognjište i danas postoji u Pluncima.

’’Naši stari su bili veliki bogataši – priča hadži Rahman – Na mestu gde je prolazio karavan iz Istabula, Zuko je bio naredio da se stavi po jedna kaca sira, kablić surutke i hleb, kako bi karavni tu mogli da svrate, da se ljudi odmore i nešto prezalogaje. Najstariji Zukov sin Halil, koji je ostao u Crnči, svakog dana je išao i kontrolisao stanje na tom mestu. Jednoga dana, naišao je na jedno ruglo, prevrnutu kacu sa sirom, kablić prevrnut naopako, drška od drvene kašike slomljena. Kada je Zuko to saznao, on je rekao – Zuku ovde više nafake nema! Moja nafaka ovde je prekinuta. Nakon nekoliko dana – kako priča hadži Rahman – Zuku su zapalili i dvesta jagnjadi. On je tada saobštio braći da napušta ognjište. Oni nisu hteli da mu kupe imanje u nadi da ga neće moći prodati i da će sa njima ostati, ali Zuko je uspeo da proda imanje i sa pet sinova, jedan je ostao u Crnči, doseli se u Novi Pazar.’’

Esad Ljajić, sada Plunac iz Rožaja, zahvalio je Inicijativnom odboru za organizaciju ovog skupa. „Rado ćemo prihvatiti da učestvujemo u izgradnji Bratstva i da se okupljamo u narednom periodu“, rekao je Esad. On je izrazio želju da se jedan od narednih skupova Bratstva organizuje i u Crnoj Gori.

Zvanični deo prvog skupa Bratstva Ljajića na Pazarištu završen je poetski. Specijalno za tu priliku, pesmu o Ljajićima napisao je i sa bratsvenicima podelio, Alija Ljajić.

Svi prisutni sa skupa su otišli zadovoljni, ispunjeni snažnim osećanjem zajedništva Bratstva ovog velikog plemena, u nadi da će međusobno ojačati i negovati rodbinske veze i svesni da će se, ma gde bili, iz godine u godinu na ovakvim skupovima ponovo sastajati.