Upravni odbor

Upravni odbor

Članovi upravnog odbora Bratstva Ljajića su:

 1. Sead Ljajić, predsednik Upravnog Odbora
 2. Izet Ljajić, potpredsednik Upravnog Odbora
 3. Sahmir Ljajić
 4. Rešad Ljajić
 5. Sabahudin Ljajić
 6. Senad Ljajić
 7. Sabahko Ljajić
 8. Sead Ljajić
 9. Rifat Kurtović
 10. Suad Ljajić
 11. Mithat Ljajić
 12. Kasim Ljajić
 13. Edis Ljajić
 14. Selma Ljajić
 15. Fahrudin Ljajić
 16. Haris Ljajić
 17. Elma Ljajić